Qorag’atli murabbodan pirog

Bunday pirog-pechenye barchamizga bolaligimizni eslatishi aniq. Uvalanib ketadigan xamir, qorag’atning nordongina ta’mi bir-birini to’ldiradi. Bu pirog tayyorlanishi juda ham oson bo’lib, ko’p vaqtingizni ham olmaydi. Murabboni xohishingizga qarab tanlayvering, faqat nordonroq ta’mda bo’lsa maqsadga muvofiq bo’lardi. Masalan: malinali yoki olchali murabbo. 8 241